Dołącz do nas

Naturoterapia w praktyce

Autor Sosnowska Anna

Nawrotowe infekcje u dzieci – co jest celem terapii?

Od blisko 200 lat, czyli od czasu stwierdzenia przez Roberta Kocha bakterii w ciele chorego człowieka, toczy się w świecie nauki zażarta dyskusja dotycząca odpowiedzi na pytanie: Czy obecność w chorej tkance specyficznych mikroorganizmów jest przyczyną, czy skutkiem choroby? Odpowiedź ta ma znaczenie fundamentalne, gdyż warunkuje wybór procedury terapeutycznej. Przyjrzyjmy się bliżej obu poglądom.

Na początek warto przypomnieć, że Robert Koch jako pierwszy sfotografował bakterię, wyizolowaną z materiału pobranego od chorego osobnika. Fotografia ta została uznana za dowód infekcyjnego podłoża choroby. Na tej podstawie Koch sformułował postulaty, czyli warunki uznania choroby za infekcyjną. Niestety, nigdy nie zostały one udowodnione i wiele chorób uznanych za infekcyjne ich nie spełnia, np. kiła, trąd czy AIDS1, 2.

Zniszczyć wroga antybiotykiem

Koncepcja ta zakłada, że w projekcie natury wystąpił błąd w postaci ...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 94% treści