Dołącz do nas

Naturoterapia w praktyce

Autor Nalewaj-Nowak Jolanta

Naturalne metody wspomagające leczenie sarkoidozy

Naturalne metody wspierające leczenie mogą być skuteczne

Do rozpoznania sarkoidozy niezbędne są obserwacja objawów klinicznych, obraz radiologiczny oraz potwierdzenie obecności ziarniaków w badaniu histopatologicznym. Materiał do tego ostatniego pobierany jest z biopsji narządu, który został zajęty przez zmiany chorobowe. Najczęściej stosowanym badaniem pozwalającym na pozyskanie materiału jest bronchoskopia. Badania krwi stanowią pomocniczy element diagnostyczny. W ich obrębie wykonuje się morfologię, OB oraz badanie biochemiczne. Wśród nieprawidłowości, które mogą zaniepokoić w wynikach, pojawia się obniżona bezwzględna liczba limfocytów (ALC), a często również liczba neutrofili we krwi obwodowej. Obserwuje się także umiarkowane podwyższenie poziomu OB. W przypadku sarkoidozy w badaniu biochemicznym surowicy krwi zauważalne jest podwyższenie stężenia białka całkowitego, białka C-reaktywnego (CRP), immunoglobulin oraz kompleksów immunologicznych. Często występuje również podwyższone stęże...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 96% treści